Sunday, May 29, 2011

Owl tattoo


Ugglor är aldrig fel. Här en i black n grey på insida överarm!

No comments:

Post a Comment